en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Usluge → Monitoring - praćenje stanja okoliša

Monitoring - praćenje stanja okoliša

Održavanje i nadzor (praćenje stanja okoliša) nakon zatvaranja odlagališta otpada u trajanju od 30 godina, uključujući obvezu izrade Godišnjeg izvješća o stanju i provedbi propisanih mjera, regulirani su Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (''Narodne novine'', br. 114/15).

Sklapanjem ugovora o sufinanciranju sanacije i zatvaranja odlagališta otpada EU sredstvima navedena obveza se proširuje i na dostavu Godišnjeg izvješća Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Naša tvrtka je u mogućnosti ponuditi kompletnu uslugu provedbe praćenja stanja okoliša, nadzora provedbe propisanih mjera i izrade Godišnjeg izvješća o stanju i provedbi propisanih mjera za odlagalište. Uslugu nudimo po principu ključ u ruke, odnosno preuzimamo kompletnu organizaciju i provedbu svih potrebnih aktivnosti i ispunjavanja vaših zakonskih i ugovornih obaveza prema nadležnim tijelima.

Provedbu praćenja stanja okoliša provodimo u suradnji s ovlaštenim i akreditiranim tvrtkama i laboratorijima, a ovlaštenici smo Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša.

Opseg usluge obuhvaća:

a.         Kontrolu meteoroloških parametara,

b.         Kontrolu emisija tvari u zrak: mjerenje koncentracije odlagališnih plinova,

c.         Kontrolu emisija u površinske vode: uzorkovanje i fizikalno kemijska analiza,

d.         Kontrolu podzemne vode: uzorkovanje, fizikalno kemijska analiza i mjerenje razine podzemne vode,

e.         Kontrolu emisija procjedne vode: uzorkovanje, fizikalno kemijska analiza,

f.          Kontrolu oborinske vode: uzorkovanje, fizikalno kemijska analiza,

g.         Topografiju terena: podaci o tijelu odlagališta - slijeganje razine tijela odlagališta,

h.         Kontrolu provedbe propisanih mjera održavanja sukladno Glavnom projektu sanacije i zatvaranja odlagališta,

i.           Terenski obilazak odlagališta uz izradu fotodokumentacije,

j.           Izradu Godišnjeg izvješća o stanju i provedbi propisanih mjera na temelju provedenih mjera održavanja i rezultata provedenog monitoringa.

 

Opseg nadzora prilagođava se uvjetima propisanim za vaše odlagalište (mi ćemo izvršiti analizu potrebnih mjera održavanja i nadzora).

Ugovaranjem ponuđene usluge prepuštate stručnim osobama osiguranje zadovoljavanja zakonskih i ugovornih obveza oko praćenja stanja i nadzora propisanih mjera održavanja odlagališta.