en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Projects

PROJEKTNA RJEŠENJA U ZAŠTITI OKOLIŠA I GOSPODARENJU OTPADOM

Primjena evapotranspiracijskih slojeva za završni prekrivni sustav odlagališta

U određenim područjima RH postoji mogućnost upotrebe alternativnih prekrivnih sustava koji imaju prednosti u odnosu na konvencionalne prekrivne sustave. To su tzv. evapotranspiracijski (ET) sustavi čiji se rad zasniva na sposobnosti da materijal zadrži (akumulira) što veće količine vode dok se ista ne ukloni u atmosferu evaporacijom i trasnpiracijom.
Krajobrazna sanacija odlagališta otpada

Prilikom izrade projekata sanacije odlagališta otpada u Maxiconu posebnu pažnju pridajemo krajobraznom aspektu sanacije, kako bi se konačno zatvoreno odlagalište što bolje uklopilo u životnu sredinu u kojoj se nalazi. Adekvatnim odabirom autohtonog i raslinja, osim vizualnog, postiže se i efekt fitoremedijaciju, prilikom čega se biljke rabe kao pomoć pri uklanjanju onečišćenja zraka, vode i tla na odlagalištima.

Saznajte više