en-UShr-HR

Usluge izrade studijske i projektne dokumentacije, stručnog savjetovanja i tehničke podrške na projektima zaštite okoliša, sanacija odlagališta, gospodarenja otpadnim vodama, komunalnim i proizvodnim otpadom.Izazovi projekata gospodarenja otpadom i otpadnim vodama

Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama je specifično i tehničko-tehnološki vrlo zahtjevno inženjersko područje. U tim projektima se isprepliće ekspertiza mnogih tehničkih struka: geotehnike, hidrotehnike, strojarstva, kemijske tehnologije i biotehnologije, krajobrazne arhitekture, ekologije i ostalih.
Maxicon d.o.o. je osnovan s ciljem stvaranja centra znanja u području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom i otpadnim vodama, a osobit naglasak je na pružanju kvalitetnih usluga naručiteljima s naglaskom na:

  • Uspješnu realizaciju novih projekata gospodarenja otpadom, otpadnim vodama
  • Održavanje postojećih građevina i postrojenja
  • Ispunjavanje svih zakonom propisanih obaveza
  • Optimizirano i profitabilno poslovanje sudionika i sustava u gospodarenju otpadom, otpadnim vodama

 

Projektna rješenja

Praćenje stanja okoliša na odlagalištima otpada - financijski izazov za jedinice lokalne samouprave

Sanacija odlagališta


Krajobrazna sanacija odlagališta otpada

Sanacija odlagališta


Praksa zaštite okoliša u projektima gospodarenja otpadom

Zaštita okoliša